วันแม่12 สิงหาคม

ประวัติ วันแม่ แห่งชาติ

“แม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวง ที่เฝ้าหวงห่วงลูกแต่หลังเมื่อยังนอนเปล แม่เราเฝ้าโอละเห่ กล่อมลูกน้อยนอนเปลไม่ห่างหันเหไปจนไกล…….” เพลงนี้ขึ้นเมื่อไหร่ น้ำตาพี่หญิงจะไหลทุกที ก็แน่ล่ะเพลง “ค่าน้ำนม” ที่คนไทยต้องร้องทุกปี ในกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ เป็นเพลงที่ดั้งเดิมที่สุดละ เพลงใหม่ๆ พี่หญิงร้องไม่เป็น แต่ถ้าถามเอาเข้าจริงๆแล้ว มีใครรู้ประวัติวันแม่บ้างไหม เพราะนอกจากจะให้รำลึกพระคุณของแม่ตัวเองแล้ว ยังกำหนดให้ 12 สิงหาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันเสด็จพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เริ่มในปี พ.ศ.2519 เป็นต้นมา เท่านั้น ถ้าอยากรู้ ไปต่อสิ ^^ ประวัติวันแม่แห่งชาติ แต่เดิมนั้น วันแม่แห่งชาติได้กำหนดเอาวันที่ ๑๕ เมษายน ของทุกๆ ปี ทั้งนี้เป็นไปตามมติของคณะรัฐมนตรีประกาศรับรองเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๔๙๓ ซึ่งได้พิจารณาเห็นว่าการจัดงานวันแม่ของสำนักวัฒนธรรมฝ่ายหญิง สภาวัฒนธรรมแห่งชาติผู้รับมอบหมายให้จัดงานวันแม่ มาตั้งแต่วันที่ ๑๕ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๙๓ เป็นครั้งแรก เป็นต้นมานั้นได้รับความสำเร็จด้วยดี ด้วยประชาชนให้การสนับสนุนจนสามารถขยายขอบข่ายของงานให้กว้างออกไปได้ การจัดงานไม่เพียงแต่จัดพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาเท่านั้น แต่ยังจัดให้มีการประกวดแม่ของชาติ ประกวดคำขวัญวันแม่ […]

คำขวัญวันแม่ คำขวัญวันแม่ 2559

คำขวัญวันแม่ 2559 ประจำปีนี้

มาแล้ว คำขวัญวันแม่ ประจำปีนี้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559 เพื่ออัญเชิญลงหนังสือ วันแม่แห่งชาติ ปี 2559 “สอนให้ลูกทั้งหลายเดินสายกลาง  ทำทุกอย่างพอดีมีเหตุผล ประกอบด้วยคุณธรรมนำทางตน ย่อมได้คนดีพอต่อบ้านเมือง”

ความคิดเห็น