จุดธูปไหว้พระพรหมกำหนดการ กำหนดการในหลวง

กำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ในหลวง

สำนักพระราชวัง แจ้งหมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท โดย กำหนดการประจำวันตลอด 100 วัน หรือตามกำหนดไว้ทุกข์ จะเริ่มตั้งแต่ เวลา 06.00 น. พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม และประโคมย่ำยาม เวลา 07.00 น.พระพิธีธรรมรับพระราชทานฉันเช้า เวลา 09.00 น.พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม และประโคมย่ำยาม เวลา 11.00 น.พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมฉันเพล เวลา 12.00 น.พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม และประโคมย่ำยาม เวลา 15.00 น.พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม และประโคมย่ำยาม เวลา 18.00 น.ประโคมย่ำยาม เวลา 19.00 น.พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม เวลา 21.00 น.พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม และประโคมย่ำยาม พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวาร (7วัน) จะมีขึ้นในวันพุธที่ 19 ต.ค. เวลา 17.00 น. พระสงฆ์ 30 รูปสวดพระพุทธมนต์ […]

จุดธูปไหว้พระพรหม ไหว้พระพรหมจุดธูปกี่ดอก

ไหว้พระพรหมจุดธูปกี่ดอก

ช่วงนี้ คนนิยมไปไหว้ศาลพระพรหมกัน  เวลาจุดธูปต้องใช้กี่ดอก ต้องดูตามลำดับการไหว้ ดังนี้ค่ะ ไหว้ที่ด้านหน้า ด้วยธูป 16 ดอก แล้วถวายดอกไม้หอม ขอพรจากท่าน ซึ่งทิศนี้ จะให้ขอเกี่ยวกับเรื่องการงาน การเรียน การสอบ เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง สอบเข้าได้ เพื่อความเจริญก้าวหน้าในชีวิต แล้วเดินไปทางขวามือ ไปที่ทิศที่สอง ใช้ธูป 36 ดอก ดอกไม้หอม ซึ่งทิศนี้จะขอเกี่ยวกับเรื่องอสังหาริมทรัพย์ ให้ขายที่ได้ หรือทำโครงการสังหาริมทรัพย์ประสบความสำเร็จ ขอให้ซื้อบ้านและที่ดินได้ รถยนต์ รวมถึงหนี้สินจากการนี้ และ เงินหรือหนี้สิน ที่มีคนยืมไปแล้วไม่คืน เดินไปทางขวามือ มาทิศที่สาม ใช้ธูป 39 ดอก ดอกไม้หอม ซึ่งทิศนี้จะให้ขอเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ คู่ชีวิต ครอบครัว ญาติพี่น้อง เรื่องเกี่ยวกับแม่ คู่สัญญา หุ้นส่วน ความมั่นคงของชีวิต เดินไปทางขวามือ มาทิศที่สี่ ทิศสุดท้าย ใช้ธูป 19 ดอก ดอกไม้หอม ซึ่งทิศนี้จะขอเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภ […]

ความคิดเห็น