คำขวัญวันเด็กคืออะไรคำขวัญวันเด็ก คำขวัญวันเด็ก ปี 2560 ปีนี้คืออะไร

คำขวัญวันเด็ก ปี 2560 ปีนี้คืออะไร

คำขวัญวันเด็กปีนี้ คือ ….. เด็กไทยใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง เป็นคำขวัญที่นายกรัฐมนตรี มอบให้เด็กๆ ในปี 2560 นี้จ้า  

ความคิดเห็น