คำขวัญคำขวัญ คำขวัญวันเด็กปีนี้ 2559 / 2016 คืออะไร

คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2559 คืออะไร มาดูที่นี่

คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 โดย ท่านนายกรัฐมนตรี ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีดังนี้ เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต  

ความคิดเห็น