การหา หรม. หรือ หารร่วมมาก


การหา หรม ของ 24 และ 21


ตัวประกอบของ 24 คือ 2 , 2 , 2 , 3
ตัวประกอบของ 21 คือ 3 , 7


เมื่อแยกตัวประกอบ จะได้ 3
สรุปว่า หรม ของ 24 และ 21 คือ 3


ใส่จำนวนตัวเลข ที่ต้องการหาค่า หรม ที่นี่

จำนวนที่ 1 (ต้องใส่) :
จำนวนที่ 2 (ต้องใส่) :
จำนวนที่ 3 (ไม่จำเป็น):

--- Advertise ----ความคิดเห็น