การหา หรม. หรือ หารร่วมมาก


การหา หรม ของ 28 และ 70


ตัวประกอบของ 28 คือ 2 , 2 , 7
ตัวประกอบของ 70 คือ 2 , 5 , 7


เมื่อแยกตัวประกอบ จะได้ 2 x 7
สรุปว่า หรม ของ 28 และ 70 คือ 14


ใส่จำนวนตัวเลข ที่ต้องการหาค่า หรม ที่นี่

จำนวนที่ 1 (ต้องใส่) :
จำนวนที่ 2 (ต้องใส่) :
จำนวนที่ 3 (ไม่จำเป็น):

--- Advertise ----ความคิดเห็น