การหา หรม. หรือ หารร่วมมาก

การหา หรม ของ 33 และ 44


ตัวประกอบของ 33 คือ 3 , 11
ตัวประกอบของ 44 คือ 2 , 2 , 11


เมื่อแยกตัวประกอบ จะได้ 11
สรุปว่า หรม ของ 33 และ 44 คือ 11


ใส่จำนวนตัวเลข ที่ต้องการหาค่า หรม ที่นี่

จำนวนที่ 1 (ต้องใส่) :
จำนวนที่ 2 (ต้องใส่) :
จำนวนที่ 3 (ไม่จำเป็น):

--- Advertise ----ความคิดเห็น