คําขวัญวันครู 2559 คืออะไร

คำขวัญวันครู 2559 ปีนี้ คืออะไร

มาแล้ว สำหรับ คำขวัญวันครู ปีนี้ นะ

คำขวัญวันครู 2559

“อนาคตก้าวไกล ด้วยครูดี มีคุณภาพ”

 

คำขวัญวันครู  2559 ปีนี้ คืออะไร
คำขวัญวันครู 2559 ปีนี้ คืออะไร

คำขวัญวันครู 2558  ปีที่ผ่านมา คือ

“เกียรติครูยิ่งใหญ่ น้อมใจบูชา เลิศล้ำคุณค่า ศรัทธาพระคุณ”

ความคิดเห็น