คําขวัญวันครู 2559 คืออะไร

คำขวัญวันครู 2559 ปีนี้ คืออะไร

มาแล้ว สำหรับ คำขวัญวันครู ปีนี้ นะ

คำขวัญวันครู 2559

“อนาคตก้าวไกล ด้วยครูดี มีคุณภาพ”

 

คำขวัญวันครู  2559 ปีนี้ คืออะไร
คำขวัญวันครู 2559 ปีนี้ คืออะไร

คำขวัญวันครู 2558  ปีที่ผ่านมา คือ

--- Advertise ----“เกียรติครูยิ่งใหญ่ น้อมใจบูชา เลิศล้ำคุณค่า ศรัทธาพระคุณ”

Facebook Comments