คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2559 คืออะไร มาดูที่นี่

คำขวัญวันเด็กปีนี้ 2559 / 2016 คืออะไร

คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559

โดย ท่านนายกรัฐมนตรี ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีดังนี้

เด็กดี

หมั่นเพียร

เรียนรู้

สู่อนาคต

 

ความคิดเห็น